Databeskyttelse

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder:

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik.
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget.
  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.
  • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til bestyrelsen.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til Datatilsynet over behandling af dine personoplysninger.

Medlemskartotek

Hal9k bruger systemet ForeningLet til håndtering af dit medlemsskab, dvs. at ForeningLet fungerer som databehandler. Se databehandleraftalen mellem ForeningLet og Hal9k.
Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan administrere dit medlemsskab. Vi gemmer ikke følsomme personoplysninger.

Adgangskontrolsystem

I adgangskontrolsystemet gemmes der oplysninger om hvornår du har åbnet døren med dit kort, samt hvilke maskiner du har brugt på hvilke tidspunkter. Disse oplysninger bruges i tilfælde af mislighold af maskiner. Der gemmes kun log for de sidste to måneder.

Sletning

Hvis du melder dig ud af foreningen, sletter vi automatisk alle oplysninger om dig. Du kan ikke få slettet dine oplysninger uden at melde dig ud, da oplysningerne er nødvendige for at vi kan administrere dit medlemsskab.