Om Hal9k

Hvad laver vi i HAL9K og hvad er meningen med foreningen?

Teknologi er alle steder. Stort set alt hvad vi rører ved er et produkt af nutidens teknologi. HAL9K’s formål er at give vores medlemmer mulighed for at arbejde med og forstå den moderne teknologi, som vi ofte tager for givet, ved at udføre fritidsprojekter inden for teknologien.
Mange synes det er spændende at udforske, modificere eller eksperimentere med den teknologi vi har. Men moderne teknologi som elektronik og mekanik bliver mere og mere avanceret. Det betyder at man næppe er i stand til at springe ud i egne projekter. Måske mangler man den fornødne viden, har brug for specialværktøj eller noget helt tredie. De fleste kan sagtens finde på en masse sjove og interessante projekter, selvom de ikke har nogen erfaring med at lave deres egne dimser. Ideen med Hal9K er at folk som disse får et sted at mødes og arbejde sammen om sjove, udfordrende og lærerige fritidsprojekter. På den måde kan medlemmerne blive en del af et nyt socialt netværk, og samtidig får ny viden om teknologi.

Arbejdet i foreningen baserer sig på medlemmernes egne ideer og projekter. Der ligger altså ikke nogen fast plan for hvilke projekter der skal laves i foreningen. F.eks. er et af Hal9K’s første projekter en hjemmelavet fjernstyret ubåd. Det håbes at projektet kommer til at forløbe således:

  1. Et medlem har længe haft lyst til at lave en fjernstyret ubåd.
  2. 3—4 af de andre medlemmer synes at det er et fortræffeligt projekt og vil gerne være med.
  3. Medlemmerne kaster sig over de forskellige opgaver i projektet, og hygger sig med dem.
  4. Når de løber på problemer i forbindelse med teknik de ikke kender til, snakker de med andre medlemmer fra foreningen der har ekspertise på disse områder.
  5. Projektet er færdigt; folk hygger sig med at sejle med ubåden og alle har hygget sig med at bygge den og lært noget af det.

Projekterne i HAL9K kan, som i ubåds-tilfældet, indeholde elektronik og mekanik, men vi ønsker ikke at afgrænse os hertil. Kommer der således en gruppe med interesse for f.eks. kemi eller biologi, er de også velkomne, så længe udgangspunktet er en interesse i teknologien og dennes muligheder.
Gennem projekterne vil medlemmerne uvægerligt også lære nye teknikker som vil kunne bruges i andre sammenhænge. Dette kunne f.eks. være lodning, brug af drejebænk, løse andengradsligninger eller noget helt andet. Det er præcis en af foreningens centrale ideer—at få kendskab til nyt håndværk gennem leg og eksperimenter.

Ud over arbejdet i foreningens værksteder vil der blive arrangeret foredrag for både foreningens medlemmer og udefrakommende. Foredragenes temaer vil holde sig inden for foreningens generelle interessesfære. De kan bl.a. omhandle ny teknik, historiske tilbageblik eller fremvisninger af store og spændende projekter. Foredragsholderne kan både findes blandt foreningens egne medlemmer og eksternt. Der vil tilstræbes at der bliver afholdt mindst seks foredrag om året.

Samarbejde med virksomheder og andre organisationer

HAL9K påtænker samarbejde med Aalborgs mange teknologirelaterede firmaer og institutioner. Der er allerede kontakt med Aalborg Universitet og fagforeningerne IDA og PROSA, der alle har udvist interesse for samarbejde. De mange teknologirelaterede firmaer i Aalborg kan også være gode samarbejdspartnere. Der kan arrangeres foredrag af firmaernes medarbejder, rundvisninger for medlemmerne og HAL9K vil være taknemmelig for donationer i form af f.eks. afskrevet udstyr.
Nordjysk Linuxbrugergruppe (NJLUG) har et implicit samarbejde med HAL9K idet mange af medlemmerne også er NJLUG-medlemmer. Flere af NJLUG’s arrangementer kan således afholdes i samarbejde med HAL9K.
Der vil også være samarbejde med andre kreative grupperinger. Der er i skrivende stund kontakt til kunstnerkollektivet Tossestreger og til teknologikunsteksperimentet Platform4. Der er ingen krav om at HAL9K’s medlemmers projekter skal være kunstværker, men det må de hellere end gerne. Derfor kan samarbejde med kunstnere være spændende for medlemmerne.

Fremtidsplaner og Visioner

Foreningen skal være en smeltedigel af kreativitet og forskertrang, hvor medlemmerne kan få stillet deres lyst til at udforske teknologien, men også hvor innovation og iværksætteri kan spire.
HAL9K skal have værksteder til arbejde med metal, træ, elektronik og hvad medlemmerne ellers ønsker. Planen for HAL9K’s fysiske rammer er at godkendte medlemmer skal have adgang til værkstederne 24/7.
HAL9K vil tilbyde sig til Aalborg kommune i forbindelse med kreative indslag til arrangementer. Eksempelvis kunne man slippe små robotkyllinger fri på Gammeltorv i forbindelse med påsken, eller en spændende lysinstallation til Kulturnatten. Sådanne indslag vil både skabe opmærksomhed omkring naturteknikken og give tilskuerne en oplevelse.

Teknospejd: Når foreningen er ordentligt etableret og vi har faste lokaler vil vi opstarte et ungdomsinitiativ (med den foreløbige arbejdstitel Teknospejderne). Planen med Teknospejderne er at lære unge om de mere tekniske aspekter af teknologien igennem leg og projekter. Det vil blive kørt lidt ligesom en almindelig spejdergruppe. Vi vil have en dag om ugen hvor vi mødes og igennem året vil arbejde med forskellige temaer (det der hos spejderne giver duelighedsmærker). Grunden til at vi synes at dette kunne være interessant for de unge er at der er meget begrænsede muligheder for at lære om og lege med naturteknik i fritiden. Ofte kræves en del udstyr men det kan også være svært at komme i gang uden en lærer/guide. Tv-programmer som DRs ”Store Nørd” og Discoverys ”Myth Busters”, giver mange unge lyst til at lave eksperimenter og maskiner, men ofte bliver de begrænset af praktiske omstændigheder. Vi vil hjælpe de unge med at bibeholde en interesse i natur og teknik før den bliver kvalt i praktiske problemer.
Vi ser de unge mellem 14 og 18 som den primære målgruppe. Der er allerede flere af HAL9K’s medlemmer der er interesserede i at være ledere for Teknospejderne og skabe en stabil ungdomsafdeling. Vi regner med at initiativet kan iværksættes inden for et år.

Årsplan – aktiviteter i HAL9K

Ugentlige møder: For at skabe et godt socialt fundament i HAL9K, holder vi en gang i ugen vores lokaler åbent. Vi inviterer alle medlemmer og andre interesserede indenfor, til en snak om teknologi. Vi snakker om de forskellige projekter der er gang i for tiden, arbejder på projekterne, vender nye ideer med hinanden.

Åbent værksted: Det er meningen at værkstedet altid skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer. På den måde kan HAL9K give de mest fleksible vilkår til sine medlemmer. Der er installeret et adgangssystem, så medlemmer har fri adgang til foreningens faciliteter 24/7.

Foredrag: HAL9K vil gerne udbrede viden om teknologi, og en del af foreningens aktiviteter er at holde nogle åbne foredrag, hvor medlemmer, men også alle andre interesserede, har mulighed for at lytte til nogle spændende teknologiske oplæg. Målet er at holde et foredragsarrangement mindst en gang hver anden måned.

Offentlig fremvisning: Vi har også planer om at nå ud til den lidt bredere befolkning, og vise dem hvad man kan med teknologi. Derfor tænker vi på at lave en række tekniske “installationer”, der viser nogle af de spændende ting man kan med teknologien. Dette kunne også indeholde et vist kunstnerisk aspekt, så som interessante visuelle effekter lavet med lys.