Om Hal9k

Hvad laver vi i HAL9K og hvad er meningen med foreningen?

Teknologi er alle steder. Stort set alt hvad vi rører ved er et produkt af nutidens teknologi. HAL9K’s formål er at give vores medlemmer mulighed for at arbejde med og forstå den moderne teknologi, som vi ofte tager for givet, ved at udføre fritidsprojekter inden for teknologien.
Mange synes det er spændende at udforske, modificere eller eksperimentere med den teknologi vi har. Men moderne teknologi som elektronik og mekanik bliver mere og mere avanceret. Det betyder at man næppe er i stand til at springe ud i egne projekter. Måske mangler man den fornødne viden, har brug for specialværktøj eller noget helt tredie. De fleste kan sagtens finde på en masse sjove og interessante projekter, selv om de ikke har nogen erfaring med at lave deres egne dimser. Ideen med Hal9K er at folk som disse får et sted at mødes og arbejde sammen om sjove, udfordrende og lærerige fritidsprojekter. På den måde kan medlemmerne blive en del af et nyt socialt netværk, og samtidig får ny viden om teknologi.

Arbejdet i foreningen baserer sig på medlemmernes egne ideer og projekter. Der ligger altså ikke nogen fast plan for hvilke projekter der skal laves i foreningen. F.eks. var et af Hal9K’s første projekter en hjemmelavet fjernstyret ubåd. Projektet kunne for eksempel forløbe således:

  1. Et medlem har længe haft lyst til at lave en fjernstyret ubåd.
  2. 3—4 af de andre medlemmer synes at det er et fortræffeligt projekt og vil gerne være med.
  3. Medlemmerne kaster sig over de forskellige opgaver i projektet, og hygger sig med dem.
  4. Når de løber på problemer i forbindelse med teknik de ikke kender til, snakker de med andre medlemmer fra foreningen der har ekspertise på disse områder.
  5. Projektet er færdigt; folk hygger sig med at sejle med ubåden og alle har hygget sig med at bygge den og lært noget af det.

Projekterne i HAL9K kan, som i ubåds-tilfældet, indeholde elektronik og mekanik, men vi ønsker ikke at afgrænse os hertil. Kommer der således en gruppe med interesse for f.eks. kemi eller biologi, er de også velkomne, så længe udgangspunktet er en interesse i teknologien og dennes muligheder.
Gennem projekterne vil medlemmerne uvægerligt også lære nye teknikker som vil kunne bruges i andre sammenhænge. Dette kunne f.eks. være lodning, brug af drejebænk, løse andengradsligninger eller noget helt andet. Det er præcis en af foreningens centrale ideer—at få kendskab til nyt håndværk gennem leg og eksperimenter.

Ud over arbejdet i foreningens værksteder kan der blive arrangeret foredrag for både foreningens medlemmer og udefrakommende. Foredragenes temaer vil holde sig inden for foreningens generelle interessesfære. De kan bl.a. omhandle ny teknik, historiske tilbageblik eller fremvisninger af store og spændende projekter. Foredragsholderne kan både findes blandt foreningens egne medlemmer og eksternt.

Samarbejde med virksomheder og andre organisationer

HAL9K samarbejder gerne med Aalborgs mange teknologirelaterede firmaer og institutioner. Der er allerede kontakt med Aalborg Universitet og fagforeningerne IDA og PROSA, der alle har udvist interesse for samarbejde. De mange teknologirelaterede firmaer i Aalborg kan også være gode samarbejdspartnere. Der kan arrangeres foredrag af firmaernes medarbejdere, rundvisninger for medlemmerne og HAL9K vil være taknemmelig for donationer i form af f.eks. afskrevet udstyr.