Underlimet vask i laminatbordplade

Af · oktober 19, 2023

Kan man selv underlime en køkkenvask i en laminatbordplade? “Nej”, runger det hult når man spørger på Internettet og andre steder. Men hvor mange har egentligt forsøgt sig med dette projekt? Angiveligt ikke mange, og en af grundene er nok, at det er temmelig sparsomt med oplysninger om hvordan man egentligt gør det.

Da jeg havde besluttet at udskifte min efterhånden hærgede køkkenbordplade, og at den ny løsning skulle være en laminatbordplade med underlimet vask og at jeg tilmed selv ville montere vasken, var første opgave derfor at researche og lægge en plan.

En laminatbordplade er som bekendt en forholdsvis tyk spånplade med et tyndt lag pålimet højtrykslaminat på oversiden. Princippet i en underlimet vask er at vaskens flange er limet direkte på undersiden af laminatet. For at kunne lime vasken fast på undersiden af laminaten, må der altså fra undersiden af bordpladen fjernes noget af spånpladen, og fritlægge en del af laminaten, hvorpå vasken limes fast. I princippet lyder dette måske ikke så kompliceret, men der er alligevel mange måder man kan forestille sig at gøre det på.

Efter mange overvejelse blev min plan følgende:

  1. Skær et hul i bordpladen, som er er lidt mindre (10-20 mm) end vaskens indre mål.
  2. Ved hjælp af skabelon og skabelonfræsejern fræses ud efter vaskens ydre mål fra undersiden af bordpladen, således at kun laminatet bliver tilbage.
  3. Vaskens flange limes fast på undersiden af laminatet og der pålimes understøtning i falsen i bordpladen.
  4. Udhængende laminat fræses bort fra oversiden med en kantfræser.
Princippet i underlimning af vask

Placering af vask og udskæring af hul

Som hjælpemiddel til opmærkning af placeringen af vasken og til efterfølgende fræsning havde jeg fremstillet en skabelon af 3 mm MDF plade, udskåret med laserskærer. Med skabelonen var det let at vurdere placering og opstrege til udskæring. Udskæring af det første hul er ikke så kritisk, idet det bare skal være mindre end vaskens indre mål og overskydende laminat fræses senere væk. Dette blev let udført ved at bore huller i hjørnerne og derefter save hullet med en stiksav.

Udfræsning og fritlægning af laminat

Udfræsning og fritlægning af laminat fra undersiden af bordpladen var nok den mest nervepirrende del af projektet da jeg ikke var sikker på hvordan laminatet vill opføre sig under fræsningen. Første udfording blev at hæve skabelonen 6 mm, således at afstand mellem laminat og skabelon passede med højden på skabelonjernets skær. Dette blev klaret med stumper af 6 mm MDF og masser af dobbeltklæbende tape.

Udfræsningen startede med frihåndsfræsning i progressive dybder, og det blev hurtigt klart, at det var nødvendigt at have støtte i midten af hullet. Udskæringen fra hullet blev derfor lagt i som støtte, som overfræserens land kunne glide på.

Da udfræsningen nærmede sig undersiden af laminaten, skulle der gåes forsigtigt til værks, og på trods af agtpågivenhed, så blev der lavet lidt mærker i undersiden af laminaten, men dette var af mindre betydning, så længe laminaten ikke blev gennembrudt. Limfugen udfylder udjævnhederne uden problemer. Værre var det, at kanten af laminaten også fik nogle hakker, men til alt held var disse hakker med nød og næppe begrænset til udhænget af laminat, som alligevel senere skulle fræses bort.

Det lykkedes at lave en tilfredsstillende udfræsning, men skulle jeg gøre det igen, så ville fræse en rende til fritlægning af laminaten, og først bagefter fjerne midten. På den måde vil der være mere stabil understøtning til overfræseren.

Man vil i øvrigt sikkert kunne fritlægge laminaten uden brug af skabelon. Da der fræses i undersiden af bordpladen, vil udfræsningen altid være skjult og frihåndsfræsning med sikker hånd vil sikkert være muligt. Den eneste udfræsning, der i princippet bliver synlig, er den sidste kantfræsning af laminatudhænget og her er det vaskens inderkant der følges med kantfræsejernet.

Limning af vasken

Vasken skulle nu limes fast til laminaten, og til dette havde jeg valgt West System G/FLEX 650 epoxy. Både underside af laminat og flange på vasken blev slebet med sandpapir for at skabe en ru overflade, som epoxyen kunne binde til, og herefter aftørret med isopropylalkohol for at fjerne støv og affedte. På indersiden af vasken blev der sat tape for at undgå at udklemt epoxy hæftede på indersiden af vasken. Epoxyen blev blandet og desuden afgasset i vakuum. Det sidste var nok ikke strengt nødvendigt, men jeg ville gerne forsøge at undgå luftbobler i limfugen.

Efter limning af flange mod laminat, blev lister limet i falsen for at støtte vasken nedefra. Limning alene mod laminaten vil muligvis kunne give problemer, da laminat eller limfuge ikke nødvendigvis vil være stærk nok til at holde vasken på plads under mange års brug. Listerne blev holdt på plads af stykker af transportskum.

Kantfræsning af laminat

Epoxyen var hærdet og det store øjeblik var oprundet, hvor bordpladen skulle vendes rundt og det først indtryk af udfaldet kunne vurderes. Vasken blev hængende og alt var godt.

Efter at have set splinter flyve af laminaten under fritlægningen var jeg betænkelig ved hvordan laminaten ville opføres sig under kantfræsning og indledningsvis satte jeg malertape på laminaten. Det viste sig at være unødvendigt, da fræsningen gik fuldstændig uproblematisk: Kantfræsejernet skar de fineste spåner. Afslutningsvis blev der fræset med et 45° affasningsjern og her var udfordringen at fræse så tæt på vasken uden at jernets skær ramte vasken. Det skete et enkelt sted, men dog bemærkelsesværdigt uden at jernet tog skade. Som sidste finish, blev kanten slebet og afrundet let med fint sandpapir.

Resultatet

Udfaldet af projektet blev faktisk som forventet, så alt i alt var det en succesoplevelse. Men som oftest med denne slags opgaver, så ender man med et voldsomt tidsforbrug, og selvom man på papiret har sparet penge, så gælder det helt sikkert ikke hvis man medregner sin egen timeløn.

Det store spørgmål er nu hvor godt vasken holder i brug gennem mange år. Mest kritisk er nok om limfugen mellem vask og laminat holder tæt, for hvis først der begynder at sive fugt ind her, så tager spånpladen hurtigt skade.

Indtil videre nyder jeg, at krummer på bordet, med en enkelt elegant håndbevægelse kan fejes ned i vasken.

Gemt under: Projekter